INSPEKTERA VAXEN.

Noack-wax-004
Nu har fröken O gjutits i vax från silikonformen. Detta händer på Hermann Noack bronsgjuteri i Berlin.

Noack_001

Hon består nu av 5 delar. Stefan Brueckner, Eddie och Peer kollar också om det finns något mera som måste retuscheras.

Noack-wax-005

Blicken, den måste skärpas lite, bara lite.

Noack_006

I fem delar, alla på fel håll, sidan om Baselitz skalle, upp och ner. I mitten lyser en lampa rakt fram… mot Molkom.