Månad: mars 2014

Pågående arbete 3, klass 8 Nyeds skola

Klass 8 5 mars Alla modeller i modellen
Hur ser det egentligen ut att finnas till i en trappa, att bara vara där, kanske döljer sig ett svar hos klass 8. Hur ser en väntan ut, en väntan på att bli stor, en väntan på att bli märkvärdig och tagen på allvar. Utan att att återgälda med en prestation. Den korta timmen är slut och kvar ligger 18 lerfigurer, de ligger där och bara duger.

5 mars

Test torgetTest torget2
Tänk, i höst kan man slå sig ner på torget på väg till eller i från skolan. I morse testade vi skala och funktion med hjälp av modeller till den möjliga utformningen av sittmöblerna på torget. Tanken är att möblerna specialtillverkas i Molkom. Materialet är rostfritt stål med sittytor i trä.

3 mars

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modeller 2
Hur ska frk. Onödig ligga i trappan? Jag behöver förlagor och eleverna i klass 8 på Nyedsskolan vet hur en ligger och duger. Den avslutande delen av workshoppen med eleverna på Nyeds skola handlar om att modelera sig själv från ett självporträtt fotograferat med mobil eller läsplatta. I övermorgon ska jag dit.

sittmodell

Sittmodell_001 Sittmodell_004Sittmodell_002 Sittmodell_003
Den minsta radien för att böja rostfritt i bockmaskinen hos Zetterbergs är 200mm. Kan sittytorna på torget vara associativa till organiska former… experiment med höjder och böjar...