Månad: februari 2014

På jakt efter Björkhagen

Bild
Lite av en slump, på jakt efter onödigheter, så träffar jag Hans Carlsson för första gången. Han förklarar var fastigheten Björkhagen låg innan den revs för att lämna plats för en ny Ica butik som aldrig blev byggd. Det visar sig att det var exakt i nordvästra hörnet av det blivande torget. Allt som finns kvar är ett träd som 1980 var en del av häcken.
BildBild

Referensgruppsmöte 7 februari

Projektgruppen för torget Andreas Eliazon – Annica Granlund – Kristine Johansson – Mikael Lundh – Ingela Wessmark/Karlstads kommun, Astrid Göransson/konstnär, Lotta Mossum/konstkonsult, David Skoog/fotgraf och Louise Thyberg /landskapsarkitekt Sweco möter delar av referensgruppen från Molkom, Uno Carlander/PRO, Bo Cider/SPF Milan, Dan Helmersson/Mera Molkom, Lars Olof Lövenhamn/Torghandlarna. Lennart Svensson, Henry Wallebom/Mera Molkom i sporthallens cafeteria.

Referengruppsmöte 006

Louise Thyberg presenterar idéer och lösningar för torget som hon och Astrid utarbetat. Astrid Göransson visar sina konceptskisser för skulpturen och berättar om insamlingen av onödiga ting. Bloggen presenteras som del i det konstnärliga skissarbetet.Det kommer fram många intressanta tankar och förslag under mötet och den positiva stämningen kommer göra det fortsatta arbetet med skissen både utmanande och spännande.

BildReferengruppsmöte 005Referengruppsmöte 001

Oförmodat möte i Nyeds kyrka

BildSkuggan i Nyed

Vi träffar församlingens diakon Danne Helmerson och pratar med honom om livet, döden, kyrkan och ords betydelse. Hänförd. Oförmodad. Danne berättar den märkvärdiga historien om det enorma golvuret som placerades i kyrkan 1805. I samband med renoveringen av kyrkan så bestämdes det att det skulle tas bort. Uret auktionerades ut och köptes av en lantbrukare som skänkte det till kyrkan och bestämde att det ska stå kvar framme i koret och golvuret står där ännu. Predikstolen är skuren av Börje Löfman 1721, ett altare (1717) och rikligt med träskulpturer som även dessa troligtvis är skurna av Börje Löfman.

Bild

Bild

Bild
Nyeds kyrka med Borssjön i fonden.