Pågående arbete 2, Klass 8, Nyeds skola

BildBildBildBildBildBildBild
Nyeds skola, onsdagen den 19:e februari. Lera som ett material att skissa med. Vad är egentligen en  skulptur? Alla i klass 8 har fått i uppgift att ta med något som är viktigt/nödvändigt i sitt liv. Skissarbeten i 3D på allt från EPA-traktorer till dödskallar.